Aktywowanie konta czytelnika

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni w nowym roku akademickim jest rozliczenie się z ubiegłorocznych wypożyczeń.

Aktywowanie konta czytelnika na  kolejny  rok  akademicki  dokonywane jest po okazaniu indeksu  z  wpisem  na  dany rok lub ważnej legitymacji studenckiej.

(published on 03/10/2017)

UWAGA

Katalog kartkowy został zamknięty w roku 2000. Książki pozyskane do biblioteki po tym terminie umieszczone są wyłącznie w KATALOGU KOMPUTEROWYM

(published on 24/08/2016)
RSS feed for общесистемные библиотечные новости.
Войти в свою учётную запись:

Еще нет учётной записи? Для регистрации нажмите здесь.

Работает на ПО Коха | Pеализация MD