Nowak, Beata Maria.

Rodzina w kryzysie : studium resocjalizacyjne / Beata Maria Nowak. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 359, [1] s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 341-359.

9788301165864


Pedagogika resocjalizacyjna
Rodzina--opieka społeczna--Polska--od 2001 r.
Rodzina--socjologia
Rodzina--socjologia--Polska--od 2001 r.