Kowalski, Mirosław (pedagog).

Ideologie nauk społecznych - warianty interpretacyjne / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 146 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 143-146.

9788378501138


Ideologia
Nauki społeczne