Skibska, Joanna.

Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania / Joanna Skibska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 224 s. : il. ; 25 cm.

Bibliogr. s. 201-212.

9788378500780


Czytanie--nauczanie--metody
Mnemotechnika
Pisanie--nauczanie--metody