Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. T. 2 : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Łacha, Mariana Filipiaka, Hugolina Langkammera ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologiczny. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1977. - 243 s. ; 24 cm.


Biblia.--NT.--Ewangelie--analiza i interpretacja
Biblia.--ST.--Księga Izajasza--analiza i interpretacja
Biblia.--ST.--Księga Psalmów--analiza i interpretacja
Biblia.--ST.--Księga Rodzaju--analiza i interpretacja