Komentarz do Listu do Efezjan, Listu do Filipian, Listu do Kolosan i 1-2 Listu do Tesaloniczan / Komentarz do Biblii Tysiąclecia Mirosław W. Wróbel, Hugolin H. Langkammer, Sławomir Stasiak, Bonawentura Smolka. - Poznań : Wydawnictwo Pallottinum, 2014. - 220, [1] s. ; 22 cm. - Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament / patronat nauk. Hugolin Langkammer ; t. 3 . - Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament ; t. 3 .

Bibliogr. przy pracach.

9788370147402


Biblia.--NT.--List do Efezjan--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Filipian--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Kolosan--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Tesaloniczan, 1--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Tesaloniczan, 2--analiza i interpretacja