Polonsky, Antony (1940- ).

Dzieje Żydów w Polsce i Rosji / Tyt. oryg.: Jews in Poland and Russia : a short history Antony Polonsky ; przekł. Mateusz Wilk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 763 s. : il. ; 24 cm.

Tyt. oryg.: "The Jews in Poland and Russia : a short history" 2013.

Bibliogr. s. 675-718. Indeks.

9788301180096


Żydzi--Polska--18-20 w.
Żydzi--Rosja--18-20 w.