Kobyłka, Józef J.

Komentarz do 1-2 Listu do Tymoteusza, Listu do Tytusa, Listu do Filemona i Listu do Hebrajczyków / Komentarz do Biblii Tysiąclecia Józef J. Kobyłka, Hugolin H. Langkammer, Mieczysław Mikołajczak. - Poznań : Wydawnictwo Pallottinum, 2015. - 311, [2] s. ; 22 cm. - Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament ; t. 4 . - Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament ; t. 4 .

Bibliogr. przy omawianych Księgach.

9788370147532


Biblia.--NT.--List do Filemona--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Hebrajczyków--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Tymoteusza, 1--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Tymoteusza, 2--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Tytusa--analiza i interpretacja