Witkowski, Lech (1951- ).

Przełom dwoistości w pedagogice polskiej : historia, teoria, krytyka / Lech Witkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. - 763 s. ; 25 cm.

Aneks zawiera tekst Bogdana Suchodolskiego : Dwa bieguny ludzkiej egzystencji.

Bibliogr. s. 717-733. Indeks.

9788378500735


Dualizm (filoz.)
Pedagodzy--Polska--19 w.
Pedagodzy--Polska--20 w.
Pedagogika--filozofia--historia--Polska--20 w.