Kowalski, Mirosław (pedagog).

Bioetyka : między prawem a pedagogiką : analizy i refleksje / Mirosław Kowalski, Błażej Kmieciak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 177 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 163-177.

9788378507642


Bioetyka--prawo--Polska
Klauzula sumienia
Pedagogika specjalna