Pisarczyk, Małgorzata.

Trudności wychowawcze wieku przedszkolnego : na przykładzie środowiska wiejskiego / Małgorzata Pisarczyk; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2014. - 75 s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

Promotor: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska. Studia Podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Praca końcowa. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2014.
Dziecko trudne--wychowanie
Dziecko--rozwój psychofizyczny