Pietras, Anna.

Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych : autorski program terapii pedagogicznej przeznaczony do realizacji w klasach "0" i I-III SP / Anna Pietras ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2014. - 51 s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

Promotor: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska. Studia Podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Praca końcowa. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2014.
Pedagogika resocjalizacyjna
Rodzina--patologia społeczna