Nowakowska-Siuta, Renata (1970- ).

Konstruktywizm pedagogiczny koncepcja Lwa S Wygotskiego i jej praktyczne implikacje we wczesnej edukacji dzieci zdolnych / Renata Nowakowska-Siuta ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2013. - 60 s. ; 30 cm.

Praca badawcza. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2013.


Vygotskij, Lev Semenovi (1896-1934)


Konstruktywizm