Kwiatkowski, Stefan T.

Osobowość zawodowa, inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne studentów pedagogiki jako czynniki warunkujące przyszły sukces w zawodzie nauczyciela / Stefan Kwiatkowski ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2014. - 109 s. ; 30 cm.

Praca badawcza. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2014.


Inteligencja emocjonalna
Nauczyciele--psychologia
Osobowość