Kochan, Izabela

Starość w percepcji nauczycieli języka polskiego / Izabela Kochan ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2014. - 48 k. ; 30 cm.

Praca badawcza. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2014.


Starość--socjologia