Aleksiejuk, Elżbieta

Podstawy teoretyczne pedagogicznego systemu Wasilija W. Zieńkowskiego / Elżbieta Aleksiejuk ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2015. - 107 s. ; 30 cm.

Praca badawcza. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2015.


Zen'kovskij, Vasilij Vasil'evi (1881-1962)


Pedagogika