Kochan, Izabela

Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej / Izabela Kochan ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2015. - 35 k. ; 30 cm.

Praca badawcza. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2015.


Multimedia--stosowanie--nauczanie
Nauczanie na odległość