Zieliński, Tadeusz J. (1966- ).

Roger Williams (1603-1683) zarys myśli teologicznej i politycznowyznaniowej / Tadeusz Zieliński ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny. - Warszawa : [s.n.], 1996. - 450 k. ; 30 cm.

Katedra Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego. Promotor: Michał Pietrzak. Sekcja ewangelicka.

Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1996.


Williams, Roger (1603?-1683)--biografia


Polityka wyznaniowa