Włodarski, Szczepan

Idea nieomylności Kościoła w eklezjologii patrystycznej (pierwsze cztery wieki chrześcijaństwa) / Szczepan Włodarski ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny. - Warszawa : [s.n.], 1961. - [8], 220 k. ; 30 cm.

Promotor: Maksymilian Rode. Sekcja starokatolicka. Teologia Starokatolicka.

Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1961.


Eklezjologia--1-4 w.
Kościół wczesnochrześcijański--teologia
Patrologia--1-4 w.