Teksty o Matce Bożej : Ojcowie Kościoła łacińscy / przeł. [z łac.] Wacław Eborowicz, Wojciech Kania; poprzedził wstępem W. Kania. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1981. - 212 s., [8] s. il. kolor. ; 21 cm. - Beatam me Dicent... / red. Stanisław Celestyn Napiórkowski ; 2 . - Beatam me Dicent... (red. Stanisław Celestyn Napiórkowski) ; 2 .

Bibliogr. s. 15-16.-Rés.


Maria (Matka Jezusa Chrystusa)


Patrologia--teksty--3-8 w.