Kurzawa, Henryk

Znaczenie reformy Jozijasza dla kultu Boga Jahwe / Henryk Kurzawa ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny. - Warszawa : [s.n.], 1987. - 80, [1] k. ; 30 cm.

Promotor: Jan Bogusław Niemczyk. Sekcja ewangelicka. Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego.

Praca magisterska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1987.


Bóg--teologia


Biblia
Stary Testament--analiza i interpretacja