Kaczor, Michał

Analiza teologiczna "Nowej Atlantydy" Franciszka Bacona z Werulamu na tle wydarzeń społecznych XVI/XVII w. (szczególnie w Anglii) / Michał Kaczor ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny. - Warszawa : [s.n.], 1978. - 81, [1] k. ; 30 cm.

Promotor: Maksymilian Rode. Sekcja prawosławna.

Praca magisterska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1978.


Bacon, Francis (1561-1626)


Społeczeństwo--Wielka Brytania--16-17 w.
Utopia


Wielka Brytania--historia--16-17 w.