Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Próby i Szkice Humanistyczne : consilium pedagogiczne ; t. 9/2015 . - Próby i Szkice Humanistyczne t. 9/2015 .

Bibliogr. przy rozdz.

9788380951266


Pedagogika--filozofia
Życie --filozofia
Wychowanie--filozofia
Kształcenie--filozofia