Bodarski, Rafał (pedagogika).

Kulturowe aspekty w procesie doradztwa zawodowego oraz adaptacji do pracy azylantów i uchodźców / Rafał Bodarski ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2016. - 42 k. ; 30 cm.

Praca badawcza. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2016.


Poradnictwo zawodowe
Uchodźcy--praca--Polska
Komunikacja międzykulturowa