Lewczuk, Joanna.

Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu / Joanna Lewczuk ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2016. - 46 s. : il. ; 30 cm.

Praca badawcza. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2016.


Mimika--psychologia
Uczucia--psychologia
Dziecko--psychologia