Kwiatkowski, Stefan T.

Umiejscowienie kontroli i stylu radzenia sobie ze stresem jako czynniki warunkujące motywację do zmiany i poziom stresu nauczycieli / Stefan T. Kwiatkowski ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : [s.n.], 2016. - 106 s. : il. ; 30 cm.

Praca badawcza. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2016.


Stres szkolny
Stres--badanie
Stres--zapobieganie
Stres--a szkolnictwo