Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596 / [zespół redakcyjny: Warsonofiusz (Doroszkiewicz), Gabiel (Krańczuk), Jarosław Łoś, Jarosław Szczur, Eugeniusz Czykwin, Anna Radziukiewicz, Marek Jakimiuk]. - Lublin [etc.] : Wydawnictwo Bratczyk [etc.], 2016. - 255, [1] s. ; 25 cm.

Bibliogr. s. 87-89, 234-238.

9788365594037


Unia Brzeska
Kościół greckokatolicki --Polska
Kościoły prawosławne--a Kościół greckokatolicki--historia