Żukiewicz, Arkadiusz.

Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej : przykład działalności Klubu Integracji Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 255 s. : il. ; 23 cm.

Bibliogr. s. 247-255.

9788380953383


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kraków). Klub Integracji Społecznej.


Centra i kluby integracji społecznej --Polska
Partnerstwo publiczno-prywatne--Polska--21 w.
Integracja społeczna--Polska--21 w.

364-3:364-785/-787:330.322.16](438)