Dormus, Katarzyna.

Edukacja kobiet, kobiety w edukacji : szkice historyczno-pedagogiczne / Szkice historyczno-pedagogiczne Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna Wojniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 171 s. ; 24 cm.

Bibliografia, netografia przy rozdziałach. Indeks.


Streszczenie w języku angielskim.

9788380953192


Magdalena Zofia Barat (święta ; 1779-1865)
Stuart, Janet Erskine.
Ward, Mary (1585-1645).
Wollstonecraft, Mary (1759-1797).


1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000


Dziewczęta
Oświata
Polityka oświatowa


Anglia (Wielka Brytania ; część państwa)
Polska
Stany Zjednoczone (USA)


Opracowanie


Edukacja i pedagogika
Historia
Socjologia i społeczeństwo

37.014(438) 37.014(410) 37.014(73) 316.346.2-055.2(438) 316.346.2-055.2(410) 316.346.2-055.2(73)