Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 1, Idee, koncepcje / pod redakcją naukową Marii Czerepaniak-Walczak, Joanny Madalińskiej-Michalak, Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. - 425 stron : ilustracje, wykresy ; 21 cm.

Bibliografia, netografia przy pracach.

9788380953574 9788380954410


Etyka społeczna
Pedagogika społeczna
System wartości
Wychowanie do wartości


Praca zbiorowa


Edukacja i pedagogika
Socjologia i społeczeństwo

37.013.42 37.017:17