Konaszewski, Karol.

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie : uwarunkowania środowiskowe / Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. - 145 stron : ilustracje ; 24 cm.

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 131-145.


Streszczenie w języku angielskim.

9788380954090


2001-


Jakość życia.
Młodzież trudna.
Niedostosowanie społeczne.
Poczucie koherencji.
Zakłady poprawcze i wychowawcze.


Białystok (woj. podlaskie)
Świebodzin (woj. lubuskie)


Raport z badań


Psychologia
Socjologia i społeczeństwo

316.346.3-053.6(438) 376-058.53