Goddard, Sally (1957- ).

Odruchy, uczenie się i zachowanie : okno do umysłu dziecka : nieinwazyjne podejście do rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem / Tytuł oryginału: Reflexes, learning and behavior : a window into the child's mind : a non-invasive approach to solving learning & behavior problems Sally Goddard Blythe ; tłumaczenie Tomasz Śliwowski ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Matuszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 230 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

Wcześniejsze wydanie pod tytułem: Odruchy, uczenie i zachowanie : klucz do umysłu dziecka : nieinwazyjne metody rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem.

Bibliografia na stronach 215-221, netografia na stronie 11. Indeksy.

9788301201074


Rozwój psychofizyczny dziecka
Kinezjologia edukacyjna
Odruchy
Psychomotoryka.
Uczenie się


Poradnik


Edukacja i pedagogika
Psychologia
Medycyna i zdrowie

159.922.7 612.8