Urbanek, Arkadiusz.

System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Arkadiusz Urbanek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. - 278 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 249-263. Indeks.

9788380954922


2001-


Edukacja międzykulturowa
Pedagogika penitencjarna
Pluralizm społeczny
Służba więzienna
Więziennictwo
Więźniowie


Czechy
Litwa
Polska


Raport z badań


Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo

376-058.53(438) 376-058.53(437.3) 376-058.53(474.5) 316.344:343.26-052(438) 316.344:343.26-052(437.3) 316.344:343.26-052(474.5)