Wąsiński, Arkadiusz (1970- ).

Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego : perspektywa pedagogiczno-antropologiczna / Arkadiusz Wąsiński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 384, [1] strona ; 24 cm.

Na stronie tytułowej i okładce: Edukacja. Pedagogika Rodziny.

Bibliografia na stronach 359-384.


Streszczenie w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

9788381420495 9788381420501


Adopcja
Antropologia filozoficzna
Osoby bezdzietne
Pedagogika rodziny
Rodzicielstwo
Rodzina adopcyjna
Tożsamość osobista


Monografia


Edukacja i pedagogika
Filozofia i etyka

37.018.1 37.013 159.9-058.855