Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. - 344 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm. - Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 280 0083-4254 ; . - Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 280 .

Bibliografia przy pracach, netografia przy niektórych pracach.

9788323233831


2001-


Młodzież
Partycypacja społeczna
Postawy.
Rodzicielstwo.
Społeczeństwo
Tożsamość osobista


Polska.


Praca zbiorowa


Edukacja i pedagogika
Socjologia i społeczeństwo

316.346.3-053.6(438)