Ostaszewska, Aneta.

Proces kształtowania kobiecej podmiotowości : pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks : praca biograficzna / Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks Aneta Ostaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - 302 strony ; 21 cm.

Bibliografia, netografia na stronach 273-297. Indeks.


Streszczenie w języku angielskim, chińskim, francuskim, rosyjskim.

9788301203863


Hooks, Bell (1952- ).


1901-2000
1945-1989
1989-2000


Feminizm
Formy autobiograficzne
Literatura afroamerykańska
Literatura kobieca
Pedagogika społeczna
Samowychowanie
Tożsamość osobista


Stany Zjednoczone (USA)


Monografia


Edukacja i pedagogika
Literaturoznawstwo
Socjologia i społeczeństwo

821.111(73)(091)"19" 821.111(73)(091)"20" 316.346.2-055.2(73) 305(73) 37.013.42(73)