Kupiec, Hubert.

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany w warunkach placówki resocjalizacyjnej / Hubert Kupiec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. - 502 strony : ilustracje ; 24 cm.

Bibliografia na stronach 443-461.

9788380955998


2001-


Adaptacja społeczna
Kompetencje społeczne
Młodzież trudna
Niedostosowanie społeczne
Nieletni przestępcy
Pedagogika resocjalizacyjna
Motywacja
Postawy
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Samopostrzeganie
Socjalizacja
Stygmatyzacja społeczna
Tożsamość osobista
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
Wykluczenie społeczne
Wzmocnienie pozytywne (psychologia)
Zachowanie prospołeczne
Zachowania ryzykowne


Monografia


Edukacja i pedagogika
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo

376-058.53 37.018.3 316.64 316.45 159.922.8