Kwiatkowska, Anna (psychologia).

Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym / Anna Kwiatkowska ; Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, copyright 2019. - 283, [1] strona : fotografie ; 21 cm. - Społeczne Wyzwania Współczesności. Seria imienia profesora Tadeusza Tomaszewskiego . - Społeczne Wyzwania Współczesności. Seria imienia Profesora Tadeusza Tomaszewskiego .

Bibliografia na stronach 253-277.


Streszczenie w języku angielskim.

9788301205997


Adaptacja kulturowa
Polityka
Relacje międzygrupowe
Tożsamość osobista
Wielokulturowość
Życie codzienne


Opracowanie


Psychologia
Socjologia i społeczeństwo

316.7