Gabryś, Agnieszka.

Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu / Agnieszka Gabryś. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. - 303 strony : wykresy ; 24 cm.

Na podstawie rozprawy doktorskiej.

Bibliografia na stronach 277-298.

9788322793343


2001-


Akceptacja choroby
Kobieta
Niepełnosprawność
Osoby z niepełnosprawnością fizyczną
Tożsamość osobista
Zasoby osobiste (psychologia)


Polska


Monografia
Raport z badań


Edukacja i pedagogika
Psychologia

37.013.82(438) 159.922.1-055.2 159.9-056.26 159.923.3