Systemy wartości a procesy demograficzne / red. Krystyna Małek ; Agnieszka Małek ; Izabela Szczepanik-Wiecha. - Kraków : Nomos, [2003]. - 406 s. : tab., wykr. ; 23 cm.

Bibliogr. Indeksy.

8388508385


Demografia--materiały konferencyjne
Nauki społeczne--materiały konferencyjne
Socjologia--materiały konferencyjne