Pierwsza i Druga Księga Kronik / tł., wstęp i koment. Hugolin Langkammer. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - 391 s. ; 21 cm. - Biblia Lubelska : Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych . - Biblia .

Bibliogr. s. 385-387.

8322803818 8322808585


Biblia.--ST.--Księgi Kronik--analiza i interpretacja