Polityka a moralność / pod red. Marii Szyszkowskiej i Tomasza Kozłowskiego. - Warszawa : Liber, 2001. - 266 s. ; 24 cm. - Monografie, prace zbiorowe .

Praca zbiorowa zainicjowana na międzyśrodowiskowej konferencji ogólnopolskiej w Warszawie zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydziału Prawa i Administracji UW.

8372060665


Etyka społeczna--zagadnienia--materiały konferencyjne
Nauki społeczne--filozofia
Polityka
etyka--materiały konferencyjne