Atanazy Wielki (św. ; ca 295-373).

Listy do Serapiona / św. Atanazy Wielki ; z grec. przeł. i przypisami opatrzył Stanisław Kalinkowski ; wprow. Henryk Pietras. - Kraków : Wydaw. WAM, 1996. - 154, [2] s. ; 24 cm. - Źródła Myśli Teologicznej ; 2 .

8370972748


Arianizm--krytyka--4 w.
Duch Święty--teologia--4 w.
Patrologia--4 w.