Pamfil z Cezarei (św. ; -309).

Obrona Orygenesa ; O sfałszowaniu pism Orygenesa / Pamfil z Cezarei / Rufin z Akwilei ; tł., wstęp i oprac. Stanisław Kalinkowski. - Kraków : Wydaw. WAM, 1996. - 126, [2] s. ; 24 cm. - Źródła Myśli Teologicznej ; 3 .

Podst. tł.: Origenis apologia. Liber de adulteratione librorum Origenis.

Bibliogr. s. 25-27.

8370971985


Orygenes (ca 185-ca 254).


Patrologia--4-5 w.
Teologia systematyczna--4-5 w.