Bendza, Marian (1951-2018).

Tendencje unijne względem cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686 : rozprawa habilitacyjna / Marian Bendza. - Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1987. - 242 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 223-231. - Summ., zmist.


Kościoły prawosławne--polityka--historia--Polska--17 w.