Sakrament spowiedzi : o grzechach jawnych i tajnych namiętnościach duszy : wyjątki z książki archimandryty Łazarza / [red. Marek Jakimiuk, hieromnich Gabriel Hagioryta, Jan Misiejuk]. - Hajnówka : Wydawnictwo "Bratczyk", [2002]. - 70, [2] s. ; 21 cm.

Na okł.: Sakrament spowiedzi. Modlitwy przed i po św. Eucharystii.


Duszpasterstwo--prawosławie
Pokuta--teologia--prawosławie