Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864 / wybrał,wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Walicki ; noty bio-bibliograficzne Adam Sikora ; opr.tekstów Jan Garewicz. - Warszawa : PWN, 1977. - 1071, [4] s. : il. ; 24 cm. - 700 lat myśli polskiej .

skorowidz osób,spis ilustracji,errata.


FIlozofia polska--historia--19 w.
Nauki społeczne--historia--18 w.
Nauki społeczne--historia--Polska