Frankfort-Nachmias, Chava.

Metody badawcze w naukach społecznych / Chava Frankvort-Nachmias, David Nachmias ; przekład Elżbieta Hornowska. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2001]. - 615, [6] s. ; 24 cm.

837150702X


Nauki społeczne--badanie
Nauki społeczne--metodologia