Kucicki, Janusz.

Paruzja Jezusa Chrystusa : początki eschatologii nowotestamentalnej w Listach do Tesaloniczan / Janusz Kucicki. - Warszawa : "Vocatio", cop. 2009. - 357 s. ; 21 cm. - Rozprawy i Studia Biblijne / red. nauk. Waldemar Chrostowski ; 32 . - Rozprawy i Studia Biblijne (red. nauk. Waldemar Chrostowski) ; 32 .

Bibliogr. s. 321-349.

9788374920841


Biblia--Nowy Testament--Listy do Tesaloniczan--analiza i interpretacja


Eschatologia--chrześcijaństwo
Paruzja