Edukacja do pracy socjalnej / praca zbiorowa pod redakcją Anny Kwak i Andrzeja Mościskiera. - Warszawa : [Tepis], 1997. - IX, 195, [5] s. ; 24 cm.

8385430423


Nauki społeczne--szkolnictwo wyższe--nauczanie--Europa--od 1945
Opieka społeczna--metody--Europa--20 w.
Pracownicy socjalni--szkolenie--Europa--od 1945